bảng giá xe hyundai

Tiêu Chuẩn: 645000000 đ
Đặc Biệt: 685000000 đ
Cao Cấp: 750000000 đ
Hyundai Grand i10 1.2 MT Tiêu chuẩn : 360000000 đ
Hyundai Grand i10 1.2 MT: 405000000 đ
Hyundai Grand i10 1.2 AT: 435000000 đ
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 MT Tiêu chuẩn: 380000000 đ
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 MT: 425000000 đ
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 AT: 455000000 đ
Accent 1.4MT tiêu chuẩn: 426000000 đ
Accent 1.4 MT: 472000000 đ
Accent 1.4 AT: 501000000 đ
Accent 1.4 AT Đặc biệt: 542000000 đ
Santafe Xăng 2.5 Tiêu chuẩn: 1030000000 đ
Santa Fe 2.2L dầu tiêu chuẩn: 1130000000 đ
SantaFe Xăng 2.5 Đặc biệt: 1190000000 đ
Santa Fe 2.2L dầu đặc biệt: 1290000000 đ
SantaFe Xăng 2.5 Cao cấp: 1240000000 đ
SantaFe 2.2L dầu cao cấp: 1340000000 đ
Elantra 1.6 MT: 580000000 đ
Elantra 1.6 AT: 655000000 đ
Elantra 2.0 AT: 699000000 đ
Elantra 1.6 Turbo: 769000000 đ
Hyundai Kona 2.0 AT Tiêu chuẩn: 636000000 đ
Hyundai Kona 2.0 AT Đặc biệt: 699000000 đ
Hyundai Kona 1.6 Turbo: 750000000 đ
Tucson 2.0L Xăng Tiêu chuẩn:: 825000000 đ
Tucson 2.0L Xăng Đặc biệt: 925000000 đ
Tucson 2.0L Dầu Đặc biệt: 1030000000 đ
Tucson 1.6L T-GDi Đặc biệt: 1020000000 đ
Hyundai Solati: 1030000000 đ